Dovolenka 2020 Zimbabwe

_NAJNOVOVSIA_DOVOLENKA_Zimbabwe

Dovolenka  - Zimbabwe - Zimbabwe - Botswana - JAR

Dovolenka 2020 - Zimbabwe - Zimbabwe - Botswana - JAR

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 4127 €

Dovolenka  - Zimbabwe - Zambie – Malawi

Dovolenka 2020 - Zimbabwe - Zambie – Malawi

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 3943 €

Dovolenka  - Zimbabwe - JAR – Zimbabwe – Botswana

Dovolenka 2020 - Zimbabwe - JAR – Zimbabwe – Botswana

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka  - Zimbabwe - Okruh po Zimbabwe

Dovolenka 2020 - Zimbabwe - Okruh po Zimbabwe

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 4477 €

Dovolenky podľa krajín