Dovolenka 2020 Maldivy

_NAJNOVOVSIA_DOVOLENKA_Maldivy

Dovolenka - Maldivy - Lux* South Ari Atoll

Dovolenka 2020 - Maldivy - Lux* South Ari Atoll

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 5296 €

Dovolenka - Maldivy - Dhigali Maldives Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Dhigali Maldives Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Noku Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Noku Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Kandima Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Kandima Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 5571 €

Dovolenka - Maldivy - Amari Havodda Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Amari Havodda Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 2879 €

Dovolenka - Maldivy - Furaveri Island Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Furaveri Island Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 2427 €

Dovolenka - Maldivy - Cocoon Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Cocoon Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 4443 €

Dovolenka - Maldivy - Ozen By Atmosphere At Maadhoo

Dovolenka 2020 - Maldivy - Ozen By Atmosphere At Maadhoo

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Sun Aqua Vilu Reef Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Sun Aqua Vilu Reef Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Hurawalhi Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Hurawalhi Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 4422 €

Dovolenka - Maldivy - Malahini Kuda Bandos

Dovolenka 2020 - Maldivy - Malahini Kuda Bandos

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.4
celkovo hodnotilo: 4
Dovolenka - Maldivy - Kandolhu Island

Dovolenka 2020 - Maldivy - Kandolhu Island

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Amilla Fushi

Dovolenka 2020 - Maldivy - Amilla Fushi

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - The Sun Siyam Irufushi Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - The Sun Siyam Irufushi Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 5981 €

Dovolenka - Maldivy - Maalifushi By Como Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Maalifushi By Como Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Ja Manafaru Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Ja Manafaru Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Velaa Private Island

Dovolenka 2020 - Maldivy - Velaa Private Island

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Maafushivaru

Dovolenka 2020 - Maldivy - Maafushivaru

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Gangehi Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Gangehi Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Kihaa Maldives By Coral Island Resorts

Dovolenka 2020 - Maldivy - Kihaa Maldives By Coral Island Resorts

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.2
celkovo hodnotilo: 13
Dovolenka - Maldivy - Centara Ras Fushi Resort A Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Centara Ras Fushi Resort A Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 2906 €

Dovolenka - Maldivy - Niyama

Dovolenka 2020 - Maldivy - Niyama

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Komandoo Maldives Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Komandoo Maldives Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 5153 €

Dovolenka - Maldivy - Atmosphere Kanifushi Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Atmosphere Kanifushi Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.9
celkovo hodnotilo: 6
Dovolenka - Maldivy - Jumeirah Dhevanafushi

Dovolenka 2020 - Maldivy - Jumeirah Dhevanafushi

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Gili Lankanfushi Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Gili Lankanfushi Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Dusit Thani Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Dusit Thani Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Lux Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Lux Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 5396 €

Dovolenka - Maldivy - Thulhagiri Island Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Thulhagiri Island Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Jumeirah Vittaveli

Dovolenka 2020 - Maldivy - Jumeirah Vittaveli

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Ayada Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Ayada Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Anantara Dhigu Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Anantara Dhigu Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 6207 €

Dovolenka - Maldivy - Adaaran Prestige Vadoo

Dovolenka 2020 - Maldivy - Adaaran Prestige Vadoo

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.5
celkovo hodnotilo: 5
Dovolenka - Maldivy - Mirihi Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Mirihi Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Vivanta By Taj Coral Reef Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Vivanta By Taj Coral Reef Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Angsana Resort & Spa, Velavaru

Dovolenka 2020 - Maldivy - Angsana Resort & Spa, Velavaru

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Cinnamon Dhonveli Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Cinnamon Dhonveli Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.2
celkovo hodnotilo: 4
Dovolenka - Maldivy - Palm Beach Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Palm Beach Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.5
celkovo hodnotilo: 3

cena dovolenky od: 4048 €

Dovolenka - Maldivy - Veligandu Island Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Veligandu Island Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Constance Halaveli Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Constance Halaveli Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Angsana Ihuru Resort And Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Angsana Ihuru Resort And Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Fihalhohi Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Fihalhohi Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.6
celkovo hodnotilo: 7
Dovolenka - Maldivy - Adaaran Select Meedhuparu

Dovolenka 2020 - Maldivy - Adaaran Select Meedhuparu

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.4
celkovo hodnotilo: 17

cena dovolenky od: 3261 €

Dovolenka - Maldivy - Cocoa Island By Como

Dovolenka 2020 - Maldivy - Cocoa Island By Como

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Holiday Inn Resort Kandooma Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Holiday Inn Resort Kandooma Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.3
celkovo hodnotilo: 7

cena dovolenky od: 6112 €

Dovolenka - Maldivy - Royal Island Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Royal Island Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.3
celkovo hodnotilo: 98

cena dovolenky od: 3666 €

Dovolenka - Maldivy - Coco Palm Dhuni Kolhu

Dovolenka 2020 - Maldivy - Coco Palm Dhuni Kolhu

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Naladhu Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Naladhu Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Coco Bodu Hithi

Dovolenka 2020 - Maldivy - Coco Bodu Hithi

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Eriyadu Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Eriyadu Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 3067 €

Dovolenka - Maldivy - Conrad Maldives Rangali Island

Dovolenka 2020 - Maldivy - Conrad Maldives Rangali Island

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 8850 €

Dovolenka - Maldivy - Velassaru Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Velassaru Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 7335 €

Dovolenka - Maldivy - Adaaran Select Hudhuranfushi

Dovolenka 2020 - Maldivy - Adaaran Select Hudhuranfushi

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.5
celkovo hodnotilo: 9

cena dovolenky od: 3737 €

Dovolenka - Maldivy - Adaaran Club Rannalhi

Dovolenka 2020 - Maldivy - Adaaran Club Rannalhi

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.3
celkovo hodnotilo: 30

cena dovolenky od: 2668 €

Dovolenka - Maldivy - Hideaway Beach Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Hideaway Beach Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Makunudu Island

Dovolenka 2020 - Maldivy - Makunudu Island

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Kuramathi Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Kuramathi Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.9
celkovo hodnotilo: 7

cena dovolenky od: 5607 €

Dovolenka - Maldivy - Adaaran Prestige Water Villas

Dovolenka 2020 - Maldivy - Adaaran Prestige Water Villas

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Medhufushi Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Medhufushi Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 7.3
celkovo hodnotilo: 3

cena dovolenky od: 2888 €

Dovolenka - Maldivy - Reethi Beach Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Reethi Beach Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Banyan Tree Vabbinfaru

Dovolenka 2020 - Maldivy - Banyan Tree Vabbinfaru

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Taj Exotica Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Taj Exotica Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Holiday Island

Dovolenka 2020 - Maldivy - Holiday Island

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.1
celkovo hodnotilo: 129

cena dovolenky od: 2428 €

Dovolenka - Maldivy - Kuredu Island Resort & Spa Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Kuredu Island Resort & Spa Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.4
celkovo hodnotilo: 90

cena dovolenky od: 2296 €

Dovolenka - Maldivy - Kanuhura

Dovolenka 2020 - Maldivy - Kanuhura

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Four Seasons Kuda Huraa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Four Seasons Kuda Huraa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Olhuveli Beach & Spa Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Olhuveli Beach & Spa Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.2
celkovo hodnotilo: 7
Dovolenka - Maldivy - Embudu Village

Dovolenka 2020 - Maldivy - Embudu Village

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.9
celkovo hodnotilo: 7

cena dovolenky od: 2212 €

Dovolenka - Maldivy - Baros Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Baros Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 6109 €

Dovolenka - Maldivy - Vilamendhoo Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Vilamendhoo Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.3
celkovo hodnotilo: 8

cena dovolenky od: 2594 €

Dovolenka - Maldivy - Velidhu Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Velidhu Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 3403 €

Dovolenka - Maldivy - Sun Island Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Sun Island Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.9
celkovo hodnotilo: 136

cena dovolenky od: 2524 €

Dovolenka - Maldivy - Summer Island Village

Dovolenka 2020 - Maldivy - Summer Island Village

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Ranveli Village

Dovolenka 2020 - Maldivy - Ranveli Village

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Paradise Island Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Paradise Island Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.3
celkovo hodnotilo: 67

cena dovolenky od: 3159 €

Dovolenka - Maldivy - Meeru Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Meeru Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.5
celkovo hodnotilo: 20

cena dovolenky od: 2787 €

Dovolenka - Maldivy - Lily Beach Resort & Spa, Maledivy-Južný Ari Atol - Beach Villa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Lily Beach Resort & Spa, Maledivy-Južný Ari Atol - Beach Villa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.8
celkovo hodnotilo: 9

cena dovolenky od: 6647 €

Dovolenka - Maldivy - Kurumba Maldives

Dovolenka 2020 - Maldivy - Kurumba Maldives

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 4279 €

Dovolenka - Maldivy - Huvafen Fushi

Dovolenka 2020 - Maldivy - Huvafen Fushi

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Filitheyo Island Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Filitheyo Island Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Maldivy - Equator Village

Dovolenka 2020 - Maldivy - Equator Village

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 8.6
celkovo hodnotilo: 19
Dovolenka - Maldivy - Ellaidhoo Maldives By Cinnamon

Dovolenka 2020 - Maldivy - Ellaidhoo Maldives By Cinnamon

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 7.1
celkovo hodnotilo: 3

cena dovolenky od: 2925 €

Dovolenka - Maldivy - Bandos Island Resort & Spa Resort

Dovolenka 2020 - Maldivy - Bandos Island Resort & Spa Resort

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9.2
celkovo hodnotilo: 4

cena dovolenky od: 4266 €

Dovolenka - Maldivy - Hotel Angaga Island Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Hotel Angaga Island Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 4147 €

Dovolenka - Maldivy - Fun Island Resort & Spa

Dovolenka 2020 - Maldivy - Fun Island Resort & Spa

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela: 9
celkovo hodnotilo: 46

cena dovolenky od: 2924 €

Dovolenky podľa krajín