Dovolenka 2018 Antarktída

_NAJNOVOVSIA_DOVOLENKA_Antarktída

Dovolenka - Antarktída - Po stopách Shackeltona - 20 dní na lodi

Dovolenka 2018 - Antarktída - Po stopách Shackeltona - 20 dní na lodi

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 15051 €

Dovolenka - Antarktída - Antarktida letecky

Dovolenka 2018 - Antarktída - Antarktida letecky

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Antarktída - Klasická Jižní Georgia

Dovolenka 2018 - Antarktída - Klasická Jižní Georgia

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 7636 €

Dovolenka - Antarktída - Antarktida - tučňáci císařští

Dovolenka 2018 - Antarktída - Antarktida - tučňáci císařští

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 13951 €

Dovolenka - Antarktída - Dobytí Jižního Polárního Kruhu

Dovolenka 2018 - Antarktída - Dobytí Jižního Polárního Kruhu

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 6150 €

Dovolenka - Antarktída - Falklandy - Jižní Georgie - Poloostrov Antarktidy

Dovolenka 2018 - Antarktída - Falklandy - Jižní Georgie - Poloostrov Antarktidy

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 9378 €

Dovolenka - Antarktída - Dobrodružná Antarktida

Dovolenka 2018 - Antarktída - Dobrodružná Antarktida

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 7975 €

Dovolenka - Antarktída - Výprava Do Weddellova Moře

Dovolenka 2018 - Antarktída - Výprava Do Weddellova Moře

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 6563 €

Dovolenka - Antarktída - Falklandy, Jižní Georgia A Antarktický Poloostrov Na Lodi Plancius

Dovolenka 2018 - Antarktída - Falklandy, Jižní Georgia A Antarktický Poloostrov Na Lodi Plancius

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 17006 €

Dovolenka - Antarktída - Překročení Polárního Kruhu, 15 Dní - Země Půlnočního Slunce

Dovolenka 2018 - Antarktída - Překročení Polárního Kruhu, 15 Dní - Země Půlnočního Slunce

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 8399 €

Dovolenka - Antarktída - Ostrov King George

Dovolenka 2018 - Antarktída - Ostrov King George

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 5442 €

Dovolenka - Antarktída - Antarktický Poloostrov

Dovolenka 2018 - Antarktída - Antarktický Poloostrov

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:
Dovolenka - Antarktída - Antarktida

Dovolenka 2018 - Antarktída - Antarktida

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 9697 €

Dovolenka - Antarktída - Antarktida Přes Noc – Ostrov King George

Dovolenka 2018 - Antarktída - Antarktida Přes Noc – Ostrov King George

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 6426 €

Dovolenka - Antarktída - Klasická Antarktida

Dovolenka 2018 - Antarktída - Klasická Antarktida

počet hviezdičiek hotela:
hodnotenie hotela:
celkovo hodnotilo:

cena dovolenky od: 5903 €

Dovolenky podľa krajín